Over deze voorwaarden

 

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw aankoop van goederen van riluxa.com, of u nu koopt via onze website www.riluxa.com, via de telefoon, per e-mail of op een andere manier. 

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met het Verzend- & Retourbeleid, dat allemaal deel uitmaakt van een wettelijk bindend contract tussen ons en u. U dient deze algemene voorwaarden en het Verzend- & Retourbeleid te lezen.

Wij behouden ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden en het Verzend- en Retourbeleid te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden of het Verzend- en Retourbeleid zijn van kracht voor alle nieuwe bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging is gepubliceerd op de website van riluxa.com. U dient de Algemene Voorwaarden en het Verzend- en Retourbeleid dat op de website van riluxa.com is geplaatst voor elke bestelling te controleren - deze kunnen sinds uw laatste bezoek zijn gewijzigd.

Indien u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, het Verzend- & Retourbeleid, de goederen of de website riluxa.com, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op contact@info.riluxa.com of u kunt een Riluxa adviseur spreken door te bellen naar  +31 20 809 7742

 

Informatie over riluxa.com en de goederen

Door gebruik te maken van de website riluxa.com (of u nu goederen koopt of niet) gaat u ook akkoord met deze Algemene Voorwaarden en het Verzend- en Retourbeleid.

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de website riluxa.com, inclusief beschrijvingen van onze goederen en vermelde prijzen, te allen tijde accuraat en correct is. Echter, fouten kunnen gebeuren. In dergelijke gevallen zullen wij alles in het werk stellen om eventuele fouten op de website van riluxa.com zo snel mogelijk op te lossen en als wij denken dat een dergelijke fout invloed heeft gehad op uw bestelling, zullen wij proberen u dat tijdig te laten weten.

De afmetingen en vormen van de goederen kunnen in het echt verschillen van de manier waarop ze op uw scherm verschijnen. Wij voorzien in afmetingen in de beschrijvingen van de goederen en het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of de werkelijke grootte van elk item geschikt is voor uw doel.

De foto's, afbeeldingen en diagrammen op de website dienen slechts ter illustratie. Voor een nauwkeurige beschrijving van een item en details over wat er bij het item is inbegrepen, verwijzen we naar de schriftelijke beschrijving die beschikbaar is voor elk product op de website.

Houd er rekening mee dat alle goederen afhankelijk zijn van de beschikbaarheid en dat, hoewel we alles in het werk stellen om elke bestelling uit te voeren, dit in sommige gevallen niet mogelijk is. Wij behouden ons het recht voor om goederen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving uit de verkoop te halen. In het geval dat u reeds goederen heeft besteld die uit de verkoop zijn gehaald, zal onze aansprakelijkheid jegens u voor het terugtrekken van goederen beperkt zijn tot een terugbetaling aan u van het geld dat u aan ons heeft betaald met betrekking tot de goederen die wij niet meer kunnen leveren.

Wij zullen alles in het werk stellen om uw goederen te leveren in overeenstemming met de leveringsdatum die is vermeld in ons definitieve leveringsadvies per e-mail, maar houd er rekening mee dat alle door ons opgegeven leveringsdata (hetzij op de website, via de telefoon, per e-mail of op een andere manier) slechts schattingen zijn en dat de leveringsdata kunnen variëren. Voor meer informatie over de levering, zie ons Verzend- en Retourbeleid.

We nemen beveiliging zeer serieus en doen er alles aan om onze website veilig te maken en houden. Ondanks onze waakzaamheid is het echter niet mogelijk om te garanderen dat de website vrij is van virussen of andere kwaadaardige inhoud. Voor uw eigen goed, dient u ervoor te zorgen dat u de juiste software en systemen hebt om te controleren op virussen en andere kwaadaardige inhoud op het internet.

 

Beschikbaarheid

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud van de website riluxa.com te wijzigen, bij te werken of de toegang tot de website te staken en de verkoop van alle of een deel van de goederen via deze website tijdelijk of definitief stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de beschikbaarheid van de website riluxa.com.

 

Beveiliging

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw inloggegevens, wachtwoord en alle andere gegevens met betrekking tot uw account te allen tijde vertrouwelijk blijven. U stemt ermee in om ons zo snel mogelijk te laten weten als u weet, of redelijkerwijs vermoedt, dat de veiligheid van uw account in gevaar is.

 

Voorwaarden voor het bestellen van goederen

U mag alleen bij riluxa.com kopen als u 18 jaar of ouder bent. U hebt een actief e-mailadres en een telefoonnummer nodig waarop u gemakkelijk bereikbaar bent.

 

Het plaatsen van uw bestelling

Zie onze FAQ's voor informatie over de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling. Uw bestelling vormt een aanbieding om goederen van ons te kopen. Als u meer dan één artikel bestelt, bestaat uw bestelling uit een reeks aanbiedingen voor elk artikel afzonderlijk.

Op onze Orderbevestigingspagina en in onze e-mail staan de laatste gegevens van uw bestelling, die u bij riluxa.com heeft ingediend. Wees voorzichtig bij het plaatsen van uw bestelling, want u kunt uw bestelling niet meer aanvullen of wijzigen nadat we de orderbevestiging per e-mail hebben verzonden.

De Orderbevestiging bevat de gegevens van de door u bestelde goederen, de totale kosten van de bestelling inclusief de levering en een ordernummer. De e-mail met bevestiging van de bestelling vormt ook de BTW-bon voor uw goederen. U dient een kopie van de e-mail met de Orderbevestiging, het Verzend- en Retourbeleid en deze Algemene Voorwaarden af te drukken en veilig te bewaren. Het is mogelijk dat u deze gegevens en documenten moet raadplegen wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.

De Orderbevestiging is slechts een bevestiging dat uw bestelling door riluxa.com is ontvangen; het geeft niet aan dat wij uw bestelling hebben geaccepteerd en vormt geen bindend contract.

 

Betaling

U kunt voor uw goederen betalen via een van de methoden die beschikbaar zijn op riluxa.com.

We zullen de betaling van uw kaart aanvragen op het moment dat u uw bestelling plaatst. We nemen contact met u op als we problemen hebben met het aanvragen van de betaling met de kaartgegevens die u tijdens het bestelproces hebt opgegeven. Het aanvragen van de betaling betekent niet dat wij uw bestelling hebben geaccepteerd en, in het geval dat wij uw bestelling niet accepteren, zal een volledige terugbetaling van het betaalde geld zo snel als redelijkerwijs mogelijk is worden gegeven (en in ieder geval binnen dertig (30) dagen nadat wij u hebben geadviseerd dat uw bestelling niet is geaccepteerd).

 

Prijzen

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen op riluxa.com inclusief BTW.

Behoudens andersluidende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden is de door u te betalen prijs voor de goederen de prijs die door riluxa.com wordt aangegeven op het moment dat u uw bestelling plaatst.

In de meeste gevallen zijn de door u te betalen leveringskosten voor uw bestelling de kosten die door riluxa.com worden aangegeven op het moment dat u uw bestelling plaatst.

 

Prijsfouten

Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen op riluxa.com accuraat zijn, kunnen er fouten optreden. Als wij een fout ontdekken in de prijs van de door u bestelde goederen, zullen wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is informeren. U krijgt dan de mogelijkheid om uw bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs of om uw bestelling te annuleren. 

Als we niet in staat zijn om contact met u op te nemen met behulp van de contactgegevens die u tijdens het bestelproces hebt opgegeven, zullen we de bestelling als geannuleerd behandelen en u per e-mail op de hoogte stellen. 

Als u besluit uw bestelling te annuleren nadat wij u hebben geïnformeerd over een prijsfout en u reeds voor de goederen heeft betaald, zullen wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is (en in ieder geval binnen dertig (30) dagen na de annulering) het betaalde bedrag volledig terugbetalen.

 

Verzend- en Retourbeleid

U vindt ons "Verzend- en Retourbeleid" hier

Het "Verzend- & Retourbeleid" is van toepassing op de levering door ons aan u van goederen die u bij ons heeft gekocht, online op www.riluxa.com of telefonisch.

 

Gebruikerscontent Voorwaarden en Condities

Raadpleeg onze Algemene Voorwaarden voor door Gebruikerscontent Voorwaarden en Condities.
Loading...